خدمات

خدمات قابل ارائه در لایک بار

ارسال بار به شهرستان

باربری و حمل بار بین شهری و ارسال بار به شهرستان های سراسر کشور با انواع ماشین در ابع ...

حمل بار و اسباب کشی

حمل بار و اسباب کشی با کارتن های ویژه بسته بندی، جمل بار و اسباب کشی با استحکامی بینظ ...

بسته بندی اثاثیه منزل

بسته بندی اثاثیه منزل توسط متخصصین با تجربه در زمینه بسته بندی لوازم منزل در تهر ...

هنوز مطمئن نیستید؟

مشاوره رایگان